محاسبه آنلاین متراژ ورق ژئوممبران برای استخر با دیواره شیب دار ۴۵ درجه

  • محاسبات فوق برای استخر با دیواره شیب دار و با شیب پیش فرض ۴۵ درجه انجام شده است
  • در محاسبات انجام شده ، میزان ورق مورد نیاز جهت ترانشه و همپوشانی جهت جوشکاری نیز لحاظ شده است .
  • محاسبات فوق جهت تقریب اولیه است . جهت اطلاع از محاسبات دقیق به تناسب استخر شما ، با کارشناسان شرکت تماس بگیرید .